Portál Stredného odborného vzdelávania a prípravy nájdete tu
Prihlášku na vzdelávanie nájdete tu
Aktivita 1.1
Rozvoj odborného vzdelávania a prípravy a podpora obsahovej prestavby vzdelávania na SOŠ
viac ...

 

Aktivita 2.1
Zapojenie zástupcov zamestnávateľov prostredníctvom profesijných a stavovských organizácií
viac ...

 

Aktivita 3.1
Zameranie žiaka na potreby praxe prostredníctvom kariérového poradenstva a profesijnej orientácie
viac ...

 

Mobility

Výzvy

Vyhlásené výzvy

 

Kroměříž 2014

Celoživotné učenie

 

Barcelona 2014

IFORS

 

Workshop

„Spoločenská a biznis etiketa“

Naši partneri